#visual

visual.yayaki.com

Ya!yaki visual neix amb l'objectiu de traslladar les dades en els quals es basen informes i polítiques públiques en representacions visuals.

Per a això empra un sistema d'anàlisi i síntesi que permeten canalitzar el contingut en productes multimèdia: mapes, presentacions multimèdia, video i infografies.