Tornar

Comunicació Multimèdia > PLA BARCELONA INTERCULTURALITAT

www.interculturalitat.cat

Conceptualització, disseny i desenvolupament de la pàgina web de la construcció del Pla Barcelona Interculturalitat.

Vàrem rodar més de 150 entrevistes audiovisuals i vàrem realitzar l’anàlisi qualitatiu de la participació online ciutadana (àudio, text i vídeo) en la creació del Pla amb el software de l’anàlisi atlas.it.